Naamkadoos

   

  Ligusterstraat 91

  2563 VC DEN HAAG
  M: 06-50456901

  Indien u een bestelling plaatst bij Naamkadoos  verklaart u zich akkoord met deze leveringsvoorwaarden.

  Bestellingen

  Iedere bestelling via de website van Naamkadoos wordt via de e-mail bevestigd. Naamkadoos is gerechtigd, zonder opgaaf van redenen, bestellingen te weigeren. Een bestelling wordt in ieder geval geweigerd indien het bestelformulier niet juist of volledig is ingevuld. Indien een bestelling wordt geweigerd wordt dat  binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de bestelling aan u meegedeeld.

  Elektronische communicatie

  Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Naamkadoos niet aansprakelijk.

  Prijzen en betalingen

   

  Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

  Betaling geschiedt middels overschrijving op bankrekeningnummer IBAN NL81 ASNB 0706 8721 69, BIC-code ASNBNL21 t.n.v. Astrobaby te Den Haag, Paypal, IDEAL of Bancontact/MisterCash.

   

  Bezorging

  Naamkadoos  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies en/of beschadiging tijdens het transport.

   

  Levertijd

  De levering van de bestelde artikelen bedraagt maximaal 2 weken. Bij langere levertijd wordt u zo snel mogelijk via de e-mail op de hoogte gesteld.

  Eigendomsvoorbehoud

  Het eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, op het moment dat alle verschuldigde bedragen aan Naamkadoos zijn voldaan. 

  Aansprakelijkheid en Conformiteit
   
  Naamkadoos betracht de uiterste zorg in het ontvangst nemen en de uitvoering van de bestellingen. Naamkadoos is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Naamkadoos geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald.

   

  Privacy

   

  Op de website www.naamkadoos.nl wordt u gevraagd een aantal persoonsgegevens in te vullen.
  Deze persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestelling. De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt.
  Klantgegevens in het centrale bestand van Naamkadoos worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft zaken en diensten van Naamkadoos. U kunt te allen tijde aangeven uw adres te laten verwijderen uit dit bestand.

  Klachten

  Heeft u klachten en/of suggesties laat ons dit dan weten via info@naamkadoos.nl . Wij behandelen alle klachten serieus en zullen binnen korte tijd gehoor geven.